KategorieTu podaj tekst alternatywny

Pakiet TF Adaptive + Apex ID + EndoVac

Dostępny
8 000,00 zł

1. Silnik endodontyczny TF Adaptive z kątnicą.

TF Adaptive - Ruch obrotowy, kiedy jest pożądany. Ruch recyprokatywny, kiedy jest potrzebny

Technologia Adaptive Motion oparta jest na opatentowanym, inteligentnym algorytmie przeznaczonym do pracy z systemem pilników TF Adaptive. Technologia ta umożliwia dostosowywanie się pilników TF Adaptive do sił skręcających wewnątrz kanału w zależności od nacisku wywieranego na pilnik. Oznacza to, że w zależności od sytuacji ruch pilnika może być obrotowy lub recyprokatywny. W rezultacie nasza klasyczna obrotowa konstrukcja Twisted File zapewnia wyjątkowo skuteczną ewakuację opiłków zębiny, natomiast technologia Adaptive Motion zmniejsza ryzyko zaklinowania się pilnika. Można teraz otrzymać ruch obrotowy, kiedy jest pożądany i recyprokatywny, kiedy jest potrzebny.

2. Endometr Apex ID (zobacz więcej).

Apex ID to kompaktowe i nowoczesne urządzenie o unikatowych funkcjach, co umożliwia koncentrację na tym, co naprawdę ważne, zapewniając pacjentom najlepszą opiekę. 

Długość robocza (głębokość opracowania) może być modyfikowana przez użytkownika. Nie ma potrzeby ciągłego sprawdzania wyświetlacza, ponieważ sygnał dźwiękowy informuje o osiągnięciu preferowanego punktu początkowego.

Dokładność praktycznie we wszystkich warunkach. Urządzenie Apex ID jest przeznaczone do pracy praktycznie we wszystkich warunkach mogących wystąpić w kanale. Dokładność, powtarzalność i niezawodność odczytów urządzenia Apex ID zostaje zachowana w kanale mokrym, suchym, krwawiącym, wypełnionym roztworem soli, solą dwusodową (EDTA), podchlorynem sodu (NaOCl), a także chloroheksydyną.

Ciągła kontrola dokładności. W przeciwieństwie do większości lokalizatorów wierzchołkowych (endometrów) dostępnych obecnie na rynku, ciągła kalibracja urządzenia Apex ID zapewnia dokładny i nieprzerwany odczyt w czasie rzeczywistym.

3. EndoVac - system do bezpiecznego płukania kanałów korzeniowych (zobacz więcej).

EndoVac Master Delivery Tip umożliwia dokładne płukanie i odsysanie płynu z kanał korzeniowego bez ryzyka jego przedostania się do jamy ustnej pacjenta. Za pomocą mikrokaniuli i makrokaniuli środek płuczący jest w bezpieczny sposób dostarczany do samego końca części wierzchołkowej kanału, gdzie penetruje on warstwę mazistą oraz kanały boczne zęba. Następnie zaś, w skutek negatywnego ciśnienia wytwarzanego przez urządzenie, płyn ten jest odsysany z kanału korzeniowego. System EndoVac eliminuje ryzyko powstania powikłań związanych z płukaniem kanałów. Stosowany we właściwy sposób całkowicie wyklucza możliwość przepchnięcia płynu irygacyjnego przez wierzchołek kanału.